Polityka Cookies

POLITYKA COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu poprawienia efektywności i zaproponowania
Użytkownikowi coraz doskonalszych funkcjonalności serwisu internetowego oraz bardziej
dopasowanych do Użytkownika treści. W celu zapewnienia przejrzystości działań zostaje
przyjęta niniejsza Polityka Cookies, która określa szczegółowe zasady korzystania przez
serwis internetowy z plików cookies.
Dane za pomocą plików cookies gromadzone są przez Synieriz Sp. z o.o., adres
Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, numer NIP: 5252750039, numer REGON: 380201801.
Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z naszego serwisu
internetowego oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług. (dalej jako
Użytkownik).
I. PLIKI COOKIES
Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi
zapytaniom HTTP kierowanym do naszego serwera. Pliki te zapisywane są przez każdą
przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza nasz serwis. Dzięki informacjom zawartym w
plikach cookies wiemy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego serwisu.
Pliki cookies służą nam do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Użytkownika w serwisie
oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przechowywana informacja lub
uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu
Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.
Informacje zawarte w plikach cookies uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z
innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika. My za pomocą
plików cookies zbieramy o Użytkowniku jedynie anonimowe dane, służące do wygody
korzystania z portalu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Nie zbieramy żadnych danych
pozwalających na identyfikację Użytkownika.
II. RODZAJE PLIKÓW COOKIES
W serwisie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
 Cookies sesyjne – są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika
aż do opuszczenia przez niego serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. W
takim przypadku informacje zapisane w plikach cookies sesyjnych są automatycznie
usuwane.
 Cookies stałe (permanentne) – są to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika
przez określony w parametrach plików cookies okres lub do momentu ich ręcznego
usunięcia.

III. CELE KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES
Korzystamy z plików cookies w celu rozpoznawania Użytkownika podczas jego wizyt na
naszym serwisie, zapamiętywania jego preferencji oraz wyświetlania mu odpowiednich,
dostosowanych do niego treści. Dzięki plikom cookies interakcje Użytkownika z nami są
szybsze i bardziej skuteczne. Ponadto pliki cookies umożliwiają nam prezentowanie
Użytkownikowi dopasowanych do niego treści, bez konieczności przeprowadzania ankiet.
Poniżej opisane zostały poszczególne kategorie, w których wykorzystywane są pliki cookies
na naszym serwisie:
 Autoryzacja – Korzystamy z plików cookies w celu uwierzytelniania Użytkownika, tj.
przeprowadzenia rozpoznania Użytkownika w naszym serwisie. Tego typu pliki
cookies umożliwiają przechodzenie między stronami w witrynie bez konieczności
ponownego logowania się na każdej stronie. W przypadku rozpoznania Użytkownika,
przedstawiane są mu właściwe informacje odpowiadające jego preferencjom.
 Analiza i statystyka – Korzystamy z plików cookies w zakresie prowadzenia działań
analitycznych i statystycznych w celu stałego ulepszania oferowanych produktów i
usług, zapewnienia lepszych rozwiązań oraz dodawania nowych funkcji i możliwości.
 Preferencje i ustawienia – Korzystamy z plików cookies w celu zapamiętywania
ustawień i konfiguracji stron naszego serwisu oraz wybranych elementów, w tym
widoków stron oraz preferowanego języka Użytkownika.
 Reklama – Korzystamy z plików cookies w celu dostarczenia Użytkownikowi zarówno
ogólnych, jak i dostosowanych do niego reklam.

III. WYŁĄCZENIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES
Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli
Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej
przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta w celu dostępu do
naszego serwisu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z naszego serwisu bez zmiany
ustawień oznacza, że Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wszystkich plików cookies w
naszym serwisie.
Większość przeglądarek internetowych posiada funkcję, która pozwala Użytkownikowi
przeglądać i usuwać pliki cookie, w tym pliki cookie w naszym serwisie. Jednakże podkreślić
należy, że brak możliwości zapisywania lub odczytywania plików cookies przez stronę
internetową naszego serwisu może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z naszego
serwisu.
Jeżeli Użytkownik używa różnych urządzeń do uzyskania dostępu do naszego serwisu oraz
jego przeglądania (np. komputera, smartfona, tabletu) powinien upewnić się, że każda
przeglądarka na każdym urządzeniu dostosowana jest do preferencji związanych z plikami
cookies.
Sposób wyłączenia obsługi plików cookies zależy od przeglądarki, z której Użytkownik
korzysta. Poniżej wskazany został sposób, w jaki Użytkownik może wyłączyć obsługę plików
cookies w przeglądarce Google Chrome, Firefox, Safari, Opera oraz Internet Explorer.

 1. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Google Chrome
  1) W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz
  Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie)
  2) Wybierz Ustawienia.
  3) Zjedź na dół okna i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane…
  4) W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
  5) W sekcji Pliki cookies możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:
  • Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn
  • Blokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm – : zaznacz pole wyboru Ignoruj
  wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm.
  Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Google Chrome:
  https://support.google.com/chrome/#topic=7438008
 2. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Firefox
  1) W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy
  poziome kreski) i wybierz Opcje.
  2) Następnie wybierz zakładkę Prywatność.
  3) Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję: Program Firefox: będzie
  używał ustawień użytkownika.
  4) Zaznacz Akceptuj ciasteczka – by włączyć, odznacz – by wyłączyć obsługę
  ciasteczek.
  5) Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
  • Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty
  wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
  • Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na
  komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.
  • Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje
  wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w
  sprawie przechowywania ciasteczka.
  6) Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4
%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

 1. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Safari
  Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie
  wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  Zmienianie sposobu akceptowania plików cookies i danych witryn: Wybierz jedną z
  opcji obok etykiety Pliki cookies i dane witryn:
  • Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz
  reklamodawcom na przechowywanie plików cookies oraz innych danych na
  Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.
  • Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookies oraz dane witryn tylko
  od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają
  osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym
  podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.
  • Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookies oraz dane witryn tylko
  od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookies,
  aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona.
  Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania
  na Macu plików cookies i innych danych witrynom zawierającym osadzone
  materiały z innych witryn.
  • Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz
  reklamodawcom przechowywać pliki cookies oraz inne dane na Twoim Macu.
  Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Safari:
  https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
 2. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Opera
  1) Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
  2) W przeglądarce Opera dostępne sa następujące opcje:
   Akceptuj ciasteczka – wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona
  domyślnie).
   Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam – wszystkie ciasteczka
  pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.
   Nigdy nie akceptuj ciasteczek – wszystkie ciasteczka są odrzucane.
  Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Opera:
  http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 3. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Internet Explorer
  1) W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie wybierz Opcje
  internetowe.
  2) Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do
  najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do
  najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij
  przycisk OK.

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-7

IV. INFORMACJE KONTAKTOWE
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami niniejszej Polityki Cookies lub w
celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Cookies Użytkownik może
skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz drogą
pocztową na adres Administratora.